Fremfærd

Fremfærd

Kort om samarbejdet

Formål
KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået "Aftale om Udvikling af Kerneydelsen".

Parterne er enige om, at det er væsentligt for udviklingen af kerneopgaverne og for en effektiv opgaveløsning, at der er et involverende samarbejde på tværs af faggrupper. Samarbejdet om opgaveløsningen bør være kendetegnet ved en høj grad af social kapital, høj faglighed, tillid, kvalitet og et velfungerende psykisk arbejds- miljø.

Partssamarbejdet skal fokusere samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgave- løsning ved blandt andet at arbejde med:

  • At styrke kvalitet og faglighed, herunder strategisk kompetenceudvikling,
  • At fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneopgaven,
  • At udvikle innovationskraft,
  • Måleredskaber og evalueringskulturer,
  • At fremme godt lederskab,
  • At sætte borgeren i centrum, og
  • At udvikle medarbejdernes indflydelse på eget arbejde.

Fremfærd´s organisering
Fremfærd består af fem partssamarbejder med udgangspunkt i de kommunale kerneopgaver, en bestyrelse samt en styregruppe.

Hvert af de fem partssamarbejder disponere over egne midler til at igangsætte aktiviteter inden for aftalens formål. Beslutninger forudsætter enighed blandt parterne i de respektive partssamarbejder.

Bestyrelsen disponerer ligeledes over egne midler og kan igangsætte tværgående initiativer, afholde tvær- gående arrangementer mv. Beslutninger forudsætter enighed i bestyrelsen.

"Aftale om Udvikling af Kerneydelsen" blev indgået ved OK13Information om cookies på forhandlingsfællesskabet.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her